Mi ostvarujemo prepoznatljiv ugled kvalitetne i stručne tvrtke u području proizvodnje industrijskih električnih ormara.

Naši proizvodi i usluge se odlikuju visokom kvalitetom i pouzdanošću te su standard prema kojem se uspoređuju i vrednuju ostali.

Težimo da naši kupci i dobavljači u CROMATIC d.o.o. imaju pouzdanog, sigurnog i stabilnog poslovnog partnera.

Pri izboru naših dobavljača određujemo zahtjeve kvalitete, te stalno provjeravamo usklađenost s istima.

Osiguravamo najbolje uvjete za rad, te mogućnost stalnog stručnog i osobnog usavršavanja svih radnika.

Također, veliku brigu posvećujemo zaštiti okoliša usklađivanjem svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima.

Posvećeni smo trajnom poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom i poduzimamo sve potrebne mjere kako bi spriječili bilo kakvo onečišćenje okoliša.

Važna zadaća svih radnika je realizacija ciljeva kvalitete, pri čemu svaki radnik daje svoj doprinos kvaliteti naših proizvoda i usluga i prihvatljivom utjecaju procesa na okoliš.

Težište svih aktivnosti postavljeno je na uklanjanje nesukladnosti koje se javljaju u procesu, pri čemu prioritet imaju preventivne radnje i stalna kontrola svih radnih aktivnosti.

 

 

 

U Prelogu, 05.01.2018.