Project Description

Automatizacija proizvodnih linija u prehrambenoj industriji.